Najczęściej czytane lekcje

Naświetlenie Przysłona i głębia ostrości Migawka Zanim naciśniesz spust migawki Tajemnica dobrego zdjęcia

Ostatnie newsy

Sony World  Photography Awards

Sony World Photography Awards

Dodano 2013-03-21 05:00 przez admin
W konkursie World Photography Organisation 2013 opublikowano nominacje do nagrody Sony World Awards.. Spośród 55.000 zdjęć nadesłanych przez amatorów w formule "open" wybrano 10 finalistów. Zapraszamy do obejrzenia i do głosowania na: www.worldphoto.org

Smithsonian Photocontest za rok 2012

Smithsonian Photocontest za rok 2012

Dodano 2013-03-12 02:05 przez admin
Ogłoszono finalistów do tytułu najlepszych zdjęć 2012 roku na świecie. Oszałamiające zdjęcia, które powinny się stać wzorcami doskonałości pod względem kompozycji, uchwycenia właściwego momentu i czystości obrazu. Można też jeszcze na nie głosować, ale przede wszystkim warto popatrzeć na mistrzów..
Więcej... --> kliknij na tytuł niniejszego newsa

Rejestracja w systemie

Wypełnij poniższy formularz w celu zarejestrowania się w systemie

Dane podstawowe

Login użytkownika: *

Adres e-mail: *

Adres e-mail: *

Hasło użytkownika: *

Powtórz hasło: *

Dane personalne

Imię: *

Nazwisko: *

Miasto: *

Adres (ulica):

Kod pocztowy:

Dane dodatkowe

Nr telefonu:

Nr Skype:

Nr Gadu-Gadu:

Regulamin kursu

§ 1.Zapisy i płatności.

Pkt. 1. Umieszczenie na liście studentów kursów podstawowych następuje po wypełnieniu odpowiedniego formularza na stronie internetowej i wniesieniu opłaty rejestracyjnej (wpisowe). Opłata rejestracyjna jest płatna z góry i nie jest zwracana w przypadku rezygnacji i nie kontynuowania nauki. Sposób prowadzenia szkoleń jest pokazany na przykładzie lekcji przykładowej dostępnej na stronie internetowej WWW.photo.pl.

Pkt. 2. Umieszczenie na liście studentów kursów zaawansowanych następuje po wypełnieniu odpowiedniego formularza na stronie internetowej, zaliczenia testu wstępnego i wniesieniu opłaty rejestracyjnej (wpisowe). Absolwenci kursów podstawowych nie muszą zaliczać testów wstępnych. Otrzymują oni również zniżki, których aktualna wysokość jest podana na stronie cennik.photo.pl.
Korzystanie ze zniżek nie może być łączone z akcjami promocyjnymi lub innymi inicjatywami podobnego typu.

Pkt. 3. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest złożenie podania o zmiany terminów płatności.

Pkt. 4. W przypadku rezygnacji z dalszej nauki konieczne jest pisemne lub pocztą elektroniczną zawiadomienie Dyrekcji Fundacji.

Pkt. 5. Wszystkie opłaty uiszczane są poprzez wpłatę na konto bankowe Szkoły:


Fundacja "Oświata".
03-810 Warszawa, ul. Gocławska 4
NIP 525-20-39-530
---------------------------
Bank PKO SA
Nr. konta: 94 1240 5992 1111 0000 4775 6348

§ 2. Certyfikaty, Świadectwa i Dyplomy

Pkt 1. Do otrzymania Certyfikatu ukończenia kursu wymagane jest:
- uzyskanie zaliczeń wszystkich tematów przewidzianych programem kursu,

Pkt 2. Do otrzymania Zaświadczenia o ukończeniu kursu wymagane jest:
- przystąpienie do wszystkich tematów przewidzianych programem kursu,
- uzyskanie zaliczeń ponad 66% wszystkich tematów,

§ 3.Sposób prowadzenia zajęć.

Pkt. 1. Sposób prowadzenia zajęć nie narzuca obowiązkowego harmonogramu. Uczestnicy realizują program dydaktyczny we własnym zakresie i w tempie im odpowiadającym.

Pkt. 2. Zaprzestanie pracy przez brak postępów i nienadsyłanie prac
w przeciągu 9 miesięcy od zaliczenia ostatniej pracy może skutkować skreśleniem z uczestnictwa kursu.

Pkt. 3. Dopuszcza się naukę symultaniczną na kilku jednocześnie kursach tego samego poziomu.

Pkt. 4. Zaliczenia tematów polegają na wykonywaniu zadań określonych w programie kursu. Warunkiem zaliczenia jest nadesłanie pracy droga elektroniczną i uzyskanie pozytywnej oceny. Uczestnik może dopracowywać dany temat do trzech prób lub większej pod warunkiem zgody prowadzącego opiekuna.

Pkt. 5. Opiekun uczestnika ma obowiązek opisu i oceny nadesłanej pracy w terminie czterech dni roboczych od daty przesłania pracy.

Pkt.6. Zaliczenie kursu dokonywane jest na podstawie zaliczeń wszystkich tematów przez opiekuna prowadzącego. W przypadkach spornych ocena może zostać ponownie przeanalizowana przez Radę Fundacji. Postanowienia Rady są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

§4. Seminaria, spotkania warsztatowe

Pkt. 1. Do realizacji zaawansowanego programu dydaktycznego mogą być organizowane seminaria i spotkania warsztatowe. Spotkania te mogą być organizowane w różnych lokalizacjach i terminach na terenie kraju. Uczestnicy mogą się zapisywać dowolnie i po wniesieniu ustalanej każdorazowo opłaty (obowiązuje kolejność zgłoszeń). Dojazd uczestników na własny koszt.

Pkt. 2. Podstawowym zadaniem zajęć seminaryjnych jest twórcza krytyka wymaganych przez szkołę zadań fotograficznych przez uczestników i kadrę. Seminaria mogą być też miejscem prezentacji niezależnych prac fotograficznych uczniów. Na seminaria zapraszani mogą być przez organizatorów wybitni artyści, praktycy fotograficy i autorzy publikacji z dziedziny fotografii.

Pkt. 3. Spotkania warsztatowe mają na celu praktyczne ćwiczenia z tematów odbywanych kursów i ich ocena nie wpływa na zaliczenia tematów. Zadaniem warsztatów jest pogłębienie umiejętności poprzez ćwiczenia praktyczne, twórczą dyskusję na temat fotografii pod nadzorem i z pomocą prowadzących zajęcia.

Pkt. 4. Spotkania warsztatowe mogą być organizowane na tematy ogólne problemowe lub szczegółowe związane z miejscem, technikami czy wynikające z propozycji uczestników.

Pkt. 5. Podczas zajęć seminaryjnych Uczestnicy prezentują swoje prace w formie odbitek fotograficznych, wydruków, przeźroczy oraz plików cyfrowych.
Prezentacja prac podczas seminariów odbywa się według wymaganych przez szkołę standardów.

Pkt. 6. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za szkody powstałe z ich winy podczas ćwiczeń.

Pkt. 7. Uczestnicy mogą zapraszać na ćwiczenia osoby spoza szkoły po uzyskaniu pozwolenia prowadzących zajęcia. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za te osoby, w tym odpowiedzialność za ewentualne szkody i zniszczenia przez nie spowodowane.

* Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem i akceptuję jego postanowienia

* - pola oznaczone w ten sposób są obowiązkowe